Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach

MENU
Strona główna 
Patron
Dyrekcja
Kadra
Uczniowie
Akty prawne
Oferta edukacyjna
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Samorząd uczniowski
Prace uczniów
Organizacje szkolne
Archiwum
Kontakt
Księga gości

 

Monografia Racławic

Konrad Mierzwa klasa II a


Racławice- informacje ogólne

Racławice to nieduża miejscowość w dolinie Sitniczanki. Liczy niespełna 1000 mieszkańców, które wchodzą w skład parafii rożnowickiej. Na miejscu sklepy, przystanki autobusowe. Znajduje się tu również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego (zdjęcie obok). Przy szkole, nieopodal drogi znajduje się kopiec zwany mogiłą szwedzką w dolinie Sitniczanki. Liczy niespełna 1000 mieszkańców

 

Rys historyczny Racławic

Po długich i usilnych poszukiwaniach udało się zdobyć pewne wiadomości z historii Racławic. Wie została założona prawdopodobnie w roku 1253 przez Jaksę herbu Gryf - wojewodę krakowskiego, jednak po raz pierwszy w dokumentach występuje w roku 1382. Nazwa wsi pochodzi od imienia jego żony Racławy. W XV wieku wie nosiła nazwę Raczslawice i graniczyła z Zagórzanami (Kwiatoniowice jeszcze wtedy nie istniały).

Pierwsza wojna światowa

Od chwili zorganizowania osobnej 1 klasy mieszanej szkoły w Racławicach nauka odbywała się w klasie wynajętej.
Z wiosną roku 1914 przystąpiono do budowy budynku szkolnego. Założono fundamenta i rozpoczęto wyciągać już mur, gdy nagle wybuchła wojna. Ogólna mobilizacja położyła kres budowie.
"Naród polski rozdarty między trzy walczące ze sobą mocarstwa w czasie wojny europejskiej (1914-1918) przeżył największą tragedię. Musiał walczyć przeciw bratu, pędzony na rzeź bratobójczą przez zaborcze państwa, z których każde dążyło do tego, by nas zniszczyć, wynarodowić i ostatecznie wymazać Polskę z mapy świata.
Przez wieś przeciągały wojska z początku nasze, następnie nieprzyjacielskie. Nagromadzone materiały budowlane uległy zniszczeniu bądź to przez kradzież, bądź to przez wilgoć.
Inwazja nieprzyjaciela trwała u nas od 26 grudnia 1914 aż do pamiętnej ofensywy majowej 1915, a więc bez przerwy przez 4 miesiące. Odbiło się to bardzo ujemnie na ludności, a jeszcze więcej na młodzieży szkolnej.
Polacy byli obserwowani i tępieni zarówno przez żołdaków pruskich, węgierskich jak i austriackich. Niemcy dali się tak strasznie we znaki, że można by porównać tylko z najazdem Hunów na Europę."
Od 1 września 1914 aż do 1 października 1915 była przerwa w nauce spowodowana rozgrywającymi się wypadkami wojennymi. W szeregi walczących powołano też tutejszego nauczyciela pana Władysława Kazalskiego. Na jego miejsce rada szkolna powołała tymczasowego nauczyciela pana Walentego Głodę, ale tenże posady nadanej nie objął, dlatego iż w między czasie również powołano go do służby wojskowej.
Dopiero po zupełnym usunięciu wroga, a więc po 13 miesiącach przerwy w nauce, rada szkolna stanowisko nauczyciela powierzyła pani Felicji Riedlównej. Nauka miała rozpocząć się 1 października 1915 roku, ale tym razem z powodu ospy edukacja rozpoczęła się dopiero 1 lutego roku 1916.
Pierwsza wojna światowa spowodowała ogromne zniszczenia, o czym świadczą liczne cmentarze.
Po r.1918, kiedy to Polska uzyskała niepodległość ze zdwojoną siłą ruszono do usuwania śladów rządów zaborcy. Zmieniono program szkolnictwa, administrację oraz inne organizacje.
W roku szkolnym 1919-20 nauka rozpoczęła się 15 września z powodu złej, letniej pogody. Dzieci musiały pomagać przy żniwach i wykopkach.
Dnia 20 września 1921 roku, a więc trzy lata po wojnie, przeprowadzono w Polsce pierwszy spis ludności, zwierząt domowych oraz gospodarstw rolnych. W Racławicach spis przeprowadził tutejszy kierownik szkoły podstawowej pan Skrzypkowski przy pomocy sekretarza gminy Artura Nigbora.


Według owego spisu Racławice (nazywane wtedy gminą) liczą:
358 mężczyzn,
422 kobiet,
152 budynków,
75 koni,
358 sztuk bydła rogatego.

 

II wojna światowa

Wojna rozpoczęła się 1939 roku, a skończyła się w 1945 roku. Poza tym niewiele jest informacji
o drugiej wojnie światowej, ale z tych, które mamy możemy dowiedzieć się, że wojska niemieckie nie szczędziły mieszkańców naszej wioski. Możemy doczytać się też tego, iż w czasie okupacji organizowane były nocne napady między innymi na mieszkańców Racławic.
Od początku XX w. szybko wzrastała liczba ludności, jednak stan ten zakłóciła druga wojna światowa. Z naszej parafii aresztowano wówczas cztery osoby, część wywieziono do Oświęcimia. Dalsze aresztowania, rozstrzeliwania i zsyłki miały miejsce przez cały czas okupacji, lecz wyjątkowo ostre były one w roku 1942 i 1943.