Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki  rozembark@op.pl

     Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach

MENU
Strona główna 
Patron
Dyrekcja
Kadra
Oferta edukacyjna
Uczniowie
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Samorząd uczniowski
Prace uczniów
Organizacje szkolne
Archiwum
Kontakt
Księga gości
 

Akty prawne

Statut szkoły

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

Szkolny program wychowawczy gimnazjum

Szkolny program wychowawczy szkoła podstawowa

Regulamin specjalnego funduszu nagród dyrektora dla pracowników pedagogicznych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach.

REGULAMIN   zwiększania stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych.

Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowicach.

 Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

Regulamin Pracy w publicznym Gimnazjum w Rożnowicach

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników w sytuacjach zagrożenia dzieci .doc