Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki  rozembark@op.pl

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach

MENU

Strona główna 

Patron

Dyrekcja

Kadra

Uczniowie

Akty prawne

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Samorząd uczniowski

Prace uczniów

Organizacje szkolne

Archiwum

Kontakt

Księga gości

KALENDARZ    ROKU   SZKOLNEGO   2016/2017

Podstawa prawna:  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 

 

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

        1 września 2016r.
 

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

        23  grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

 

 

3.

 

Ferie zimowe:

 

       od 30 stycznia  2017r. 12 lutego 2017r.
  

 

4.

 

 Wiosenna przerwa świąteczna

  

       13 kwietnia 2017r. - 18 kwietnia 2017r.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Egzamin przeprowadzany

w ostatnim roku
    nauki w gimnazjum.

 

 
 

 -------------------------------- 

Dodatkowy termin egzaminu

w gimnazjum :

 

-          część  humanistyczna –     19 kwietnia 2017r.

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

z zakresu języka polskiego- godz. 11:00

-          część  matematyczno przyrodnicza –  20 kwietnia 2017r.

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

 z zakresu matematyki- godz. 11:00

  -     język obcy nowożytny –    21 kwietnia 2017r.

         na poziomie podstawowym - godz. 9:00

         na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

------------------------------------------------------------------

-          część  humanistyczna –   1 czerwca 2017r.

-          część  matematyczno przyrodnicza –   2 czerwca 2017r.

  -     język obcy nowożytny –  5 czerwca 2017r.

 

7.

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych :

 

 

 

Szkoła Podstawowa :

 

 

Gimnazjum :

 

 

           21.10.2016r. piątek

31.10.2016r. poniedziałek

      24.03.2017r. piątek

      02.05.2017r. wtorek

     16.06.2017r. piątek    

     22.06.2017r. czwartek

 

 

  31.10.2016r. poniedziałek

  24.03.2017r. piątek

  19.04.2017r. środa

  20.04.2017r. czwartek

  21.04.2017r. piątek

  02.05.2017r. wtorek

  16.06.2017r. piątek

  22.06.2017r. czwartek

 

 

8.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

    23 czerwca 2017r.

 

9.

 

Ferie letnie

 
    24 czerwca 2017r. - 31 sierpnia 2017r.