Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki rozembark@op.pl

     Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rożnowicach

MENU
Strona główna 
Patron
Dyrekcja
Kadra
Uczniowie
Akty prawne
Oferta edukacyjna
Szkoła Podstawowa
Samorząd uczniowski
Prace uczniów
Organizacje szkolne
Dla Rodziców
Żyj smacznie i zdrowo
Archiwum
Kontakt
Księga gości

 

Publiczne Gimnazjum w Rożnowicach

założone zostało Uchwałą Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dniem 15.03.99 r.
Obwodem szkolnym obejmuje trzy miejscowości : Rożnowice, Racławice i Sitnicę.
Ze względu na rozległy teren obwodu kilku uczniów uczęszcza do innych gimnazjów w Strzeszynie, Binarowej, Olszyn .Natomiast do naszego gimnazjum uczęszczają uczniowie z obwodu gimnazjów w Moszczenicy, Strzeszynie, Binarowej. Sprawnie działa dowóz uczniów. Gimnazjum w Rożnowicach jest placówką dwuciągową. Liczącą ok. 150 uczniów. Liczebność klas oscyluje w granicach 25 uczniów.
Tworząc Program publicznego Gimnazjum w Rożnowicach Rada Pedagogiczna przyjęła następującą misję szkoły :

1. Dobrze przygotujemy uczniów do dalszej nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,
2. Proponować będziemy humanistyczny system wartości oparty, na chrześcijańskich podstawach,
3. Będziemy wspierać każdego ucznia, aby mógł się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać zgodnie z osobistymi możliwościami i potrzebami. Wszyscy uczniowie są dla nas jednakowo ważni, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces na miarę swoich możliwości,
4. Będziemy dążyć do zapewnienia dobrych, przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki,
5. Postaramy się przekonać uczniów, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie,
6. Dobrze przygotujemy uczniów do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie,
7. Nauczymy wychowanków współpracy w grupie oraz współpracy z innymi,
8. Na partnerskich i demokratycznych zasadach oprzemy relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym,
9. Będziemy pomagać rodzicom wychowywać człowieka, który:

- sprosta wymaganiom dorosłego życia,
- będzie umiał znaleźć sens swojego istnienia,
- potrafi samodzielnie kreować swoją przyszłość,
- będzie szanował godność innych ludzi, odrzuci przemoc, agresję uzależnienia i nałogi,
- potrafi racjonalnie spędzać wolny czas,
- będzie umiał dbać o własne zdrowie i zdrowie innych,
- będzie żył w zgodzie z przyrodą.

10. Postaramy się, aby najważniejsza wartość naszych ojców "Bóg - Honor - Ojczyzna" stała się naczelną wartością naszych wychowanków.


Jeżeli misja zakończy się powodzeniem, wychowania publicznego Gimnazjum w Rożnowicach charakteryzować będą:

- odpowiednia wiedza i umiejętności, które pozwolą mu podjąć naukę na wyższym etapie edukacji, w szkole przez siebie wybranej ,
- umiejętność wykorzystania mediów do nauki i pracy (komputer, internet, skaner, kserokopiarka),
- posługiwanie się językiem zachodnim,
- silne emocjonalne więzi z rodzinną miejscowością, regionem, krajem,
- umiejętność pracy zespołowej, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,
- wrażliwość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy innym,
- umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi,
- dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
- szacunek do przyrody,
- wysoka kultura osobista i wysokie moralne,
- umiejętności korzystania z dóbr kultury i uczestniczenia w życiu kulturalnym,
- respekt dla trwałych wartości ogólnoludzkich,
- właściwe przygotowanie do pełnienia ról - ojca i matki - szacunek dla rodziny,
- umiejętność życia w zgodzie ze samym sobą i innymi,
- poczucie własnej tożsamości i odrębności narodowej z uwzględnieniem konieczności integracji europejskiej,
- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z dróg i pojazdów,
- utrzymywanie kontaktów ze szkołą po jej ukończeniu.