Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks:0(xx)13 4476116

Ciekawe linki

     Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rożnowicach

MENU
Strona głowna 
Patron
Dyrekcja
Kadra
Uczniowie
Akty prawne
Oferta edukacyjna
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Prace uczniów
Organizacje szkolne
Żyj smacznie i zdrowo
Archiwum
Kontakt
Księga gości
OGŁOSZENIA DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach
 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

 

W październiku w naszej szkole podstawowej i gimnazjum gościli Wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, którzy prowadzili ewaluację zewnętrzną. Polega ona na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. W naszych szkołach prowadzona była w obrębie trzech wymagań:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

- Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę

- Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę

- Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę

- Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

- Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

 

Badaniem objęto uczniów, rodziców i nauczycieli (wszyscy – ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad z dyrektorem oraz z przedstawicielami partnerów szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji szkolnej.

Na podstawie zebranych danych zostały sporządzone 2 raporty, które obejmują podstawowe obszary działania szkoły (oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum).

 

W obu szkołach w obrębie każdego wymagania uzyskaliśmy wynik B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań. W gimnazjum w obrębie wymagania: szkoła wspomaga rozwój uczniów uzyskaliśmy wynik A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań.

Raporty prezentowane są na stronie WWW.kuratorium.krakow.pl  oraz WWW.npseo.pl/action/raports

 raport sp pdf >>>     raport gim pdf>>>

Danuta Szara

Kalendarz roku szkolnego

Wykaz wychowawców

Dyżury nauczycieli