Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rożnowicach

38-323 Rożnowice
woj. małopolskie
tel/faks: 0(xx)13 4476116

Ciekawe linki

     Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rożnowicach

MENU

Strona główna 

Patron

Dyrekcja

Kadra

Uczniowie

Akty prawne

Oferta edukacyjna

Gimnazjum

Samorząd uczniowski

Prace uczniów

Organizacje szkolne

Dla Rodziców

Żyj smacznie i zdrowo

Archiwum

Kontakt

Księga gości

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach  

Do szkoły Podstawowej w Rożnowicach uczęszczają w większości dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym obejmującym miejscowość Rożnowice. Sporadyczne są przypadki uczęszczania dzieci z innych obwodów. Pewna ilość uczniów obwodu rożnowickiego ok. 10 % uczęszcza do innych szkół w Bugaju, Strzeszynie, Racławicach. Spowodowane jest to faktem rozległości obwodu szkolnego Rożnowic i dużymi odległościami do szkoły, nawet do 4 km. Uczniowie mają bliżej do sąsiednich szkół. Zorganizowanie dowozu jest utrudnione ze względu na brak środków finansowych, oraz brak utwardzonych dróg. Ilość uczniów Szkoły Podstawowej w Rożnowicach utrzymuje się od lat na niezmienionym poziomie. Liczebność klas to ok. 20- 22 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Rożnowicach jak w każdym środowisku wiejskim jest centrum życia oświatowego, kulturalnego, integruje lokalną społeczność wokół powszechnie oczekiwanych i akceptowanych celów i spełnia szczególną misję, a jest to wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, oraz kształtowanie jego osobowości i umiejętności na miarę oczekiwań środowiskowych i społecznych. Szkoła Podstawowa w Rożnowicach to placówka głęboko zakorzeniona w lokalnej społeczności, szkoła o bogatych tradycjach (formalnie istnieje 152 lata), ceremoniale, obrzędowości, szkoła, która za swojego patrona ma Wielkiego Polaka i Patriotę, oraz Bohatera dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego - Tadeusza Kościuszkę. To szkoła, która w okresie trudnych przemian ustrojowych i reform stara się zapewnić swoim wychowankom maksymalnie bogaty wachlarz dostępu do wiedzy, oraz poszerzać w miarę skromnych środków finansowych szeroko rozumianą ofertę edukacyjną.